Průvodce:Ekologie člověka (1. LF UK)

Z WikiSkript

Ekologie člověka
B00058
Garant RNDr. Jiří Rameš, CSc.
Kredity ZS 4
Web Ústav hygieny a epidemiologie
SIS informace v SISu
Počet hodin 25
Kapacita 85 míst
Způsob ukončení zápočet za docházku


Ekologie člověka je volitelný předmět doporučený pro 2.–5. ročník.

Výuka probíhá v zimním semestru vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:45 v posluchárně Ústavu hygieny a epidemiologie, 1. patro, Studničkova 7, Praha 2.

Výuka je koncipována ve formě volných přednášek a seminářů s předpokládanou aktivní účastí posluchačů. Při dvou a více absencích je předpokladem udělení zápočtu vypracování stručné seminární práce na zvolené téma předmětu Ekologie člověka. Cílem práce je hlubší pohled na vybrané téma s uvedením vlastního postoje posluchače k dané problematice. Vypsaná témata jsou zařazována podle časových možností jednotlivých přednášejících.