Průvodce:Endoskopie a laparoskopie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Endoskopie a laparoskopie
B01319
Garant MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc.
Kredity 3
Web IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie
SIS Informace v SISu
Počet hodin 20
Kapacita 50
Způsob ukončení zápočet za docházku + zápočtový test, 0 absencí

Tento předmět je určen pro studenty 3.–6.ročníku všeobecného lékařství a koná se v zimním semestru. Jde o týdenní blok přednášek cca na 4–5h denně od pondělí do čtvrtka. Výuka probíhá na IV. interní klinice (v posluchárně oční kliniky). Přednášky jsou dosti zajímavé a doplněné o videozáznamy z operací. V úvodu kurzu nás seznámili s historií a vývojem endoskopie, dále se na kurzu probírají aplikace endoskopických metod v gastroenterologii, hepatologii, chirurgii, gynekologii, pneumologii a ORL. Zápočet je udělen za účast a úspěšné absolvování zápočtového testu, který je snadný, převažuje kolektivní práce a nahlížení do poznámek. Oficiálně není povolena žádná absence (na začátku kurzu ovšem dostanete prezenční papír, kde se po přednáškách podepisují jednotliví vyučující). Tento VP mohu doporučit – snadno a rychle získané 3 kredity. Více informací naleznete na webu IV. interní kliniky.