Průvodce:Estetická medicína a regenerace (1. LF UK)

Z WikiSkript

Estetická medicína a regenerace
B02172
Garant

doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.

Ing. Karel Hána, Ph.D.
Kredity 2
Web kontakty
SIS Informace v SIS
Počet hodin 30
Kapacita 50
Způsob ukončení zápočtová práce na 2 normostrany


Estetická medicína a regenerace je volitelný předmět určený pro všechny ročníky, probíhá v letním semestru.

Začíná povinnou úvodní přednáškou s instrukcemi k samostudiu, e-learningu, způsobu odevzdání závěrečných prací a způsobu průběžných odpovědí na otázky z probraného učiva, přesnější informace jsou v SISu.

Na úvodní přednášce dostanete přístup k výukovým textům a videopřednáškám, další výuka už probíhá individuálně formou e-learningu. Na konci každého výukového oddílu odpovídáte písemně online na otázku z daného tématu. K zápočtu vypracujete práci v rozsahu minimálně dvou normostran.

Zápočty se zapisují po splnění všech povinností na konci dubna nebo v květnu ve stanovených termínech v posluchárně na Albertově.