Průvodce:Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny (1. LF UK)

Z WikiSkript

Fyzikální interakce krevního oběhu a cévní stěny
B02082
Garant MUDr. Eva Chytilová
Kredity 3
SIS INFORMACE V SIS
Počet hodin 15
Kapacita 20
Způsob ukončení zápočet za docházku a prezentaci


Hned v úvodu je třeba zmínit, že tento jednosemestrový předmět (každý týden hodina a půl) je určen pro studenty se zájmem nejen o fyziologii/patofyziologii krevního oběhu, ale také o fyziku. VP je vyučováný ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT, takže na hodinách potkáte i technicky založené studenty. Většina hodin probíhá formou seminářů na III. interní klinice, párkrát se ale jede do Dejvic na ČVUT do laboratoří. Témata jsou zajímavá a určitě se informace z tohoto VP hodí pro lepší pochopení oběhové hemodynamiky.

Před dvěma lety byla pro zápočet nutná prezence (0−1 povolená absence) a vypracování prezentace na dané téma. Docela jsme se bouřili, že za 3 kredity je předmět už tak dost náročný, takže je malá naděje, že se to změnilo:-).