Průvodce:Fyziológia LF SZU

Z WikiSkript

Fyziológia

Fyziológia je predmet dvojsemestrálny predmet, ktorý začína v zimnom semestri druhého ročníka a končí v letnom semestri druhého ročníka. Predmet fyziológia je veľmi dôležitý, keďže sa budete učiť aj patofyziológiu a farmakoloógiu, kde tento predmet veľmi budete potrebovať, radím vám sa ho učiť poriadne. Čo sa týka zimného semestra tak sú prednášky a cviká, prednášky povinné nie sú, a že by to bolo niečo veľmi potrebné si nemyslím, ale vyskúšajte sami. Čo sa týka cvík, tak tie sú povinné, robí sa prezencia a je viacero vyučujúcich. Zápočtov je celkom dosť a to väčšinou 3-4 za semester. Na každom cviku preberiete látku, teoreticky a aj prakticky a potom sa z toho vypracuje protokol. Žiaden stres z protokolov :) Hlavne napísať vždy výsledky a potom samotný záver, to je najdôležitejšie. Čo sa týka letného semestra, tak je to viacmenej to isté, prednášky, cviká, zápočty. Ak úspešne spravíte tieto veci, tak ide skúška, táto skúška je celkom ťažká, hlavne. Skladá sa z písomnej, praktickej a ústnej časti. Najťažšia časť je písomná, keďže to skúša doktor Matyas a dáva si na tom veľmi záležať. Ak spravíte písomnú tak už je to easy. Čo sa týka písomnej, tak náhodne sa vylosuje test pre daný termín a na ten máte približne 45 minút. Keď skončí písomná, tak sa ide na praktickú, počas ktorej sa opravuje písomná. Na praktickej si losujete 2 úlohy, z čoho jednu poviete len teoreticky a druhú aj teoreticky aj prakticky ukážete. Ak prejdete týmto, a teda aj písomnou, tak idete na ústnu, kde sa ťahá z 3 okruhov po jednej otázke, na prípravu máte približne 10-15 minút. Ak nespravíte na prvý raz, hlavne písomnú, tak nepanikárte, deje sa to, že zrazu 1 z 10 spravil, 1 z 5 a tak. Pán doktor opravuje písomné, takže reklamácie treba vravieť jemu, sem tam sa stane, že zle opraví, takže radím si to pekne skontrolovať a sčítať body. Na úspešné prejdenie potrebujete 70%, písomná skúška má 10 otázok po 10 bodov. Dokopy teda 100 bodov a potrebujete minimálne 70 bodov. Čo sa týka literatúry, tak Javorka je fajn, ale teda niektoré veci čo pán doktor vyžaduje sú buď zo zahraničnej literatúry alebo proste neviete odkiaľ. Hlavne sa nestresujte, nepomôže to a hlavne nepokladajte otázky nikdy :) Sám nám vravel, že aby sme to nerobili, nikdy neviete kto vám ako pomôže a čo vám napadne.

Otázky na ústnu skúšku http://www.szu.sk/userfiles/file/Katedry/kat_190/Fyziol%C3%B3gia%20ot%C3%A1zky%20pre%20%C3%BAstnu%20sk%C3%BA%C5%A1ku%20VL.pdf

Otázky na prakticku skúšku 1. Odber kapilárnej krvi 2. Odber venóznej krvi 3. Určovanie hematokritovej hodnoty 4. Počítanie červených krviniek 5. Určovanie krvných skupín systému AB0 6. Vyšetrenie Rh faktora 7. Krížový pokus 8. Spektrofotometrické určovanie množstva hemoglobínu v krvi 9. Teichmannove kryštáliky 10. Počítanie leukocytov 11. Zhotovenie krvného náteru (Leukogram) 12. Určovanie času krvácania podľa Duka 13. Meranie sedimentačnej rýchlosti erytrocytov (Fahraeus - Westergrenová metóda) 14. Určovanie osmotickej rezistencie erytrocytov, hemolýza 15. Určovanie času zrážania krvi podľa Lee-Whita a určovanie času krvácania 16. Reaktívna hyperémia 17. EKG 18. Vyšetrenie arteriálneho pulzu 19. Oximetria 20. Meranie krvného tlaku 21. Kapilaroskopia u človeka 22. Meranie vitálnej kapacity pľúc 23. Funkčné vyšetrenie pľúc 24. Mechanizmus dýchania - paralelogram 25. Výpočet denného energetického príjmu jedinca (výživové tabuľky) 26. Meranie bazálneho metabolizmu 27. Prechod potravy pažerákom 28. Vyšetrenie zrakovej ostrosti 29. Reakcia zreníc na svetelný podnet a akomodácia 30. Purkyňove obrázky a blesková figúra 31. Oftalmoskopia 32. Vyšetrenie zorného poľa (Perimetria) 33. Určovanie akomodačnej šírky (Punctum proximum and Punctum remotum) 34. Miešanie farieb a kontrasty vo farebnom videní (Simultánny a sukcesívny kontrast) 35. Vyšetrenie farbocitu pomocou pseudoizochromatických tabuliek 36. Sluchové skúšky ladičkami (Weberov, Rinného a Schwabachov test) 37. Audiometria 38. Otoskopia – vyšetrenie vonkajšieho ucha 39. Vyšetrenie čuchových pocitov podľa Henninga 40. Vyšetrenie chuti 41. Vyšetrenie kožnej citlivosti 42. Vyšetrenie reflexov u človeka 43. Meranie reakčného času 44. Meranie základných antropometrických parametrov 45. Spirometria 46. Pamäť a vyšetrenie krátkodobej pamäti

Otázky by sa moc nemali meniť, ale radšej sa spýtajte, alebo pozrite na stránke LF SZU.