Průvodce:Histológia a embryológia LF SZU

Z WikiSkript

Embryológia

Embryológia je predmet, ktorý trvá jeden semester a to druhý semester druhého ročníka. Počas tohto semestra budete mávať prednášky, cviká samé o sebe nie sú, mikroskopovanie ako ste boli zvyknutí na histológii taktiež nie je, takže skôr je to o počúvaní. Počas semestra sú dva zápočty, tento predmet sa končí ústnou skúškou, kde sa ťahá z dvoch okruhov a to embryogenézy a organogenézy, z každého okruhu po jednej otázke. Skúška nie je taká ťažká ako histológia, samozrejme závisí to od otázky a od skúšajúceho. Ale celkovo je to v pohode. Ako prípravu sa odporúčam učiť hlavne s obrázkami, aby ste si ľahšie dané štádium predstavili, pozrieť rôzne videjká na youtube.

Otázky na skúšku http://www.szu.sk/userfiles/file/Katedry/kat_128/2020/Skusobne_otazky_Embryologia_2019.pdf