Průvodce:Historické a kulturní souvislosti tradiční čínské medicíny (1. LF UK)

Z WikiSkript

Historické a kulturní souvislosti tradiční čínské medicíny
B01253
Garant doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Kredity 3
Web Ústav dějin lékařství a cizích jazyků
SIS Informace v SISu
Počet hodin ZS 15 LS 15
Kapacita 30 míst


Historické a kulturní souvislosti tradiční čínské medicíny je volitelný předmět organizovaný Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků. Je doporučený pro studenty 2. a 3. ročníku.

Přednášky probíhají během zimního i letního semestru ve čtvrtek jednou za dva týdny v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Předmět je určený k tomu, aby studentům umožnil nahlédnout do socio-kulturních souvislostí představ o zdraví a nemoci, s nimiž se budou v rostoucí míře setkávat u laické populace v globalizované společnosti. Jedná se tedy o teoretický (neklinický) kurz, jehož účelem není naučit studenty léčit za použití tradiční čínské medicíny, ale lépe porozumět některým skupinám pacientů, kteří vidí tyto skutečnosti módním prizmatem importované východoasijské kultury.

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné složení testu, jehož obsah reflektuje obsah a rozsah přednášek. V případě neúspěchu v testu mají studenti možnost napsat práci na zadané téma.