Průvodce:Hodnocení výuky (1. LF UK)

Z WikiSkript

Hodnocení výuky studenty je v podstatě jediný systém, který vytváří na naší fakultě určitou sebereflexi a umožňuje vedení školy reagovat na konkrétní potíže studentů.

Studenti mohou v SISu vyplnit hodnocení způsobu a kvality výuky každého předmětu, který úspěšně splnili, tj. kvalitu přednášek, seminářů, internetových stránek daného ústavu, mohou hodnotit chování a schopnosti konkrétních vyučujících. Hodnocení se dělá klasicky formou známek, kromě toho je možné se k případným nedostatkům vyjádřit slovně. Hodnocení vyplníte elektronickou formou tak, že na SISu si vyberete konkrétní předmět, který jste v daném ročníku splnili, vyberete si ústav či kliniku, na které jste stážovali, načež už hodnotíte jednotlivé položky.

Z těchto hodnocení dělá vedení fakulty závěry a nejlépe hodnocené pedagogy různě odměňuje a s nejhůře hodnocenými diskutuje o problémech.

Sedněte si po zkoušce na čtvrt hodiny k SISu a hodnocení pro daný předmět vyplňte. Můžete tím pomoci studentům v ročnících pod vámi. Chce to samozřejmě chladnou hlavu, než nějaké hodnocení dáte, ale je důležité to udělat.

Hodnocení výuky je váš nástroj i vaše zodpovědnost za tuto školu!

Výsledky hodnocení výuky a jednotlivé slovní komentáře k ústavům i vyučujícím najdete na fakultním intranetu. Přihlašovací údaje jsou stejné, jako máte v SISu.

Externí odkazy