Průvodce:Hodnocení výuky (3. LF UK)

Z WikiSkript

Velmi důležitým nástrojem ke zvyšování kvality výuky na fakultě jsou informace získávané od studentů. Tato zpětná vazba je pro každého pedagoga i pro vedení fakulty nesmírně cenná.

Univerzita Karlova ukládá fakultám provádět hodnocení výuky studenty minimálně jedenkrát ročně. Na 3. LF probíhá evaluace plošně – každý jednotlivý kurs je zakončen vyplněním anonymního evaluačního dotazníku. Hodnotí se známkami 1–5, zvlášť praktika a semináře z každého předmětu, který se vyučuje v absolvovaném kurzu. Vítané je slovní hodnocení. Výsledky evaluace se vyhodnocují každý semestr a zveřejňují na fakultní webové stránce.

Evaluace je možností, jak bezprostředně ovlivnit to, co se Vám na výuce nelíbí, a upozornit na to, co se Vám naopak líbí. Proto se do hodnocení zapojujte v maximální možné míře – jen tak se dá docílit reprezentativnosti šetření a současně můžete pomoci mladším studentům.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Výsledky evaluace výuky