Průvodce:Hodnocení výuky (LF OU)

From WikiSkripta

Evaluace[edit | edit source]

Hodnocení výuky probíhá koncem každého semestru a všichni studenti mají možnost se vyjádřit jednotlivě ke každému vyučujícímu všech předmětů, které v daném semestru měli. Evaluace probíhá bodovým hodnocením učitelů a máte možnost se nakonec i slovně vyjádřit do textového pole a napsat svůj názor, který může být zcela anonymní, nebo se pod něj můžete pěkně podepsat a dát tak najevo svůj názor a případně souhlas či nesouhlas se stávajícím stylem výuky.

Vyučující evaluaci skutečně pročítají a snaží se podle toho zlepšit výuku pro další ročníky, takže to nepodceňujte a skutečně vyjádřete co si myslíte.