Průvodce:Hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství V. (3. LF UK)

Z WikiSkript

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
 • doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.

Délka kurzu: Jeden týden.

Místa výuky kurzu: V prostorách fakulty.

Pracovní lékařství[upravit | editovat zdroj]

V celém týdnu prezentují lektoři Kliniky pracovního lékařství semináře s náplní pracovně-lékařské problematiky. Základním cílem kurzu je seznámit studenty s vlivy fyzikálních, chemických a biologických faktorů na zdraví pracovníků různých pracovních odvětví.

Mezi základní témata patří:

 1. Hluk a vibrace, jejich měření a hodnocení v pracovním prostředí
 2. Měření a hodnocení lokální svalové zátěže a pracovních poloh
 3. Prachy a aerosoly, jejich měření a hodnocení v pracovním prostředí
 4. Hodnocení elektromagnetického a ionizujícího záření
 5. Měření a hodnocení světelné pohody na pracovišti
 6. Měření a hodnocení faktorů rozhodných pro tepelnou pohodu při práci
 7. Energetický výdej při práci.
 8. Kategorizace práce
 9. Důsledky nedodržování hygienických předpisů na pracovišti
 10. Zdravotní rizika při práci v některých odvětvích ekonomické činnosti (hornicví, kovoprůmysl, zdravotnictví, zemědělství)
 11. Zdravotní rizika při pobytu a práci v zahraničí
 12. Ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání
 13. Pracovnělékařské služby

Podmínky zápočtu[upravit | editovat zdroj]

Účast na seminářích alespoň 80 % a závěrečný test z pracovně-lékařské problematiky. Zápočet je nutnou podmínkou k připuštění k státní zkoušce z oborů preventivního lékařství.

Aktualizováno pro ak. rok 2015/2016

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]