Průvodce:Intervence zaměřené na rekreační užívání drog (1. LF UK)

Z WikiSkript

Intervence zaměřené na rekreační užívání drog
B01909
Garant Mgr. et Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. et Ph.D.
Kredity LS 2
Web Klinika adiktologie 1.LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 30
Způsob ukončení aktivní účast na seminářích (min. 70% účast)

Predmet sa vyučuje v LS. Výuka prebieha väčšinou v nejakej voľnej miestnosti UVI (U Nemocnice 4). Prebieha formou seminárov, na ktorých sa dozviete veľa zaujímavého. Semináre sú vedené ľudmi, ktorí mali značný kontakt s drogami a ich skúsenosti vás obohatia. O nadchádzajúcom termíne semináru vás vždy informujú formou e-mailu. Semináre zabezpečuje Mgr. et Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. et Ph.D. (kontakt). Zápočet posluchač získá za aktivní účast na seminářích. Limit pro udělení zápočtu je 70% účast.