Průvodce:Jazykový tandem (1. LF UK)

Z WikiSkript

Jazykový tandem
B02865
Garant PhDr. Šárka Blažková-Sršňová, Ph.D.
Kredity 2
Web http://udl.lf1.cuni.cz/tandem
SIS Informace v SISu
Počet hodin cca 6
Způsob ukončení zápočet za společné vyplnění pracovních listů


Jazykový tandem je předmět, který si lze zapsat v zimním semestru. Je založen na interakci mezi českými a anglickými studenty lékařské fakulty. Každý, kdo si tento volitelný předmět vybere, je spárován s jedním studentem z anglické paralelky. Po zapsání se na předmět pomocí SIS je Vám student automaticky vygenerován, emailem obdržíte kontakt na něj a soubor pracovních listů.

Oba se mají navzájem seznámit, spřátelit a vyplnit pracovní listy, jež mají být návodem, na co se zaměřit při učení se jazyku. Celkem jich je šest, časová náročnost záleží na jazykové pokročilosti, od toho se odvíjí předem domluvené schůzky. Cílem předmětu je navázat dlouhodobější přátelské vztahy mezi jednotlivými studenty české a anglické paralelky.

Jazykový tandem je pohodový nenáročný předmět, který se jistě bude líbit každému, kdo se rád seznamuje s novými lidmi. Požadavky nejsou vysoké a kdo jen trochu chce, získá mnoho zkušeností v rámci komunikace v cizím jazyce (Angličtině).