Průvodce:Kam k lékaři (1. LF UK)

Z WikiSkript

Zdravotní služby mohou studenti zapsaní ke studiu na 1. LF využívat v místě svého bydliště, u svého praktického lékaře. Pokud studenti chtějí mít svého praktického lékaře v Praze, musí si sami vyhledat praktického lékaře, který je přijme. Na webu fakulty naleznete seznam ordinací praktických lékařů, kde mohou být studenti přijati k ošetření po objednání.

Vstupní preventivní prohlídka[upravit | editovat zdroj]

Studenti 1. ročníku 1. LF všech oborů jsou povinni předložit studijnímu oddělení potvrzení o vykonané preventivní prohlídce. Vyplněné potvrzení o vyšetření je nutno odevzdat na studijní oddělení nejpozději do 31. května v prvním roce studia. Předložení potvrzení se zaznamenává do indexu.

Výstupní preventivní prohlídka[upravit | editovat zdroj]

Studenti posledního ročníku studia na 1. LF jsou povinni absolvovat výstupní preventivní prohlídku a předložit potvrzení o vyšetření na studijní oddělení nejpozději v den ukončení studia.

Očkování[upravit | editovat zdroj]

Všichni studenti 1. LF jsou povinni (vizte vyhlášku MZČR č.537/2006 Sb.) podstoupit očkování proti virové hepatitidě B v průběhu 1. ročníku a odevzdat potvrzení o jeho absolvování (potvrzení o očkování proti hepatitidě B) nejpozději do 31. května v prvním roce studia. Potvrzení vydává Očkovací centrum Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (Studničkova 7, Praha 2) a jeho předložení na studijním oddělení je zaznamenáno do indexu. V případě studentů, kteří již byli očkování proti virové hepatitidě B, se stanovují kvantitativní hladiny protilátek proti virové hepatitidě B přímo v Očkovacím centru, nebo je možné toto vyšetření absolvovat v jiném zdravotnickém zařízení, přičemž studenti musí doložit Očkovacímu centru kopii výsledku krevního odběru. Náklady na odběr si studenti hradí sami. Studentům, kteří doposud neabsolvovali očkování proti virové hepatitidě B, bude provedeno toto očkování v Očkovacím centru.

Další[upravit | editovat zdroj]

Zubní pohotovost na Městské poliklinice Praha pracuje pondělí–čtvrtek 19.00–06.00, pátek 16.00–06.00, sobota, neděle, svátek nepřetržitě, tel. 222 924 268.

Registrace k praktickému lékaři v Praze - MUDr. Dušková Lucie přijímá nové pacienty k registraci, včetně studentů 1.LF. Očkování proti hepatitidě B je po registraci hrazeno pojišťovnou v případě studentů medicíny (nebo jiných pracovníků ve zdravotnictví), hrazeno pojišťovnou je i případné stanovení sérových protilátek v případě předchozí vakcinace. Zpoplatněno je písemné potvrzení.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]