Průvodce:Kardiologie 1,2(1. LF UK)

Z WikiSkript
Kardiologie 1,2
B00687
Garant prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
Kredity 2
Web II. interní klinika
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 90
Způsob ukončení zápočet za docházku


Kardiologie 1 je předmět vyučovaný na 2. interní klinice VFN v Eiseltově síni (budova A14, vchod B, 1.patro). Přednášky probíhají každý lichý výukový týden v pondělí od 13:00-14:30 (8 seminářů). Vhodný je pro studenty 4.- 6.ročníku. Povoleny jsou 2 absence. Rozpis jednotlivých přednášek a vyučujících najdete v SISu. Zápočet je udělován za prezenci v posledním výukovém týdnu. Předmět bych doporučila zejména těm, co se chtějí věnovat kardiologii i v budoucnu. Muže být dobrý i pro rozšíření znalostí přes zkouškou či státnicí z interny. Probraná témata byla velice zajímavá např. srdce v těhotenství či vliv nikotinu na KVS. Na zopakování byl dobrý zejména seminář o EKG.

Pokud si chcete EKG křivky procvičit, můžete zde

Přednášky pokračují ve volitelném předmětu Kardiologie 2.