Průvodce:Klinická anatomie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Klinická anatomie
B00691
Garant MUDr. Nováková Zdeňka
Kredity 2
Web Anatomický ústav 1. LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 220 míst
Způsob ukončení zápočet za docházku


Klinická anatomie je klinicky zaměřený předmět vyučovaný v první polovině LS. Jedná se o přednášky zaměřené vždy na konkrétní klinickou problematiku a její souvislost s anatomií. Témata přednášek se každoročně mění, sylabus je k dispozici na webu Anatomického ústavu. Výuka předmětu probíhá ve velké posluchárně Anatomického ústavu. Zejména pro klinicky zaměřené studenty je tento předmět příjemným doplněním povinné anatomie a napomáhá lepšímu zapamatování učiva. Během přednášek není nouze o snímky z operací a atmosféra je celkově velmi příjemná.