Průvodce:Klinická farmakologie 1,2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Klinická farmakologie 1,2
B00131
Garant prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
Kredity 4
Web Farmakologický ústav 1. LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 40
Způsob ukončení zápočet za docházku


Jedná sa o dvojsemestrálny predmet (raz za 2 týždne tak 30 minút až 1,5 hodiny), na ktorom sa špecificky pozriete na dané problematiky vo farmakológií. Vyučuje sa v učebňě na prízemí vo farmakologickej časti v Purkyňova ustave. Niektoré informácie sú veľmi obsahujúce a nenájdete ich v žiadnej učebnici. Vyučujúci sú otvorení otázkam a radi Vám ich zodpovedajú. Ak Vás zaujíma farmakológia, alebo ste vo 4.ročníku a čaká Vás skúška, je to veľmi prínosný predmet. Výuku zabezpečuje MUDr. Dana Ďuricová, PhD. (kontakt).