Průvodce:Knihovna (3. LF UK)

Z WikiSkript

Informace o Středisku vědeckých informací 3. LF, provozu knihovny a půjčovny, webový katalog knihovny, o službách a dalších aktivitách najdete na fakultních webových stránkách pod navigací Pracoviště – Středisko vědeckých informací (http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/svi) nebo jsou vyvěšeny na nástěnce před knihovnou a v 5. patře. Aktuální informace a nabídky jsou publikovány v časopise VNS a na webových stránkách.

Půjčovnu knih a studovnu s volným výběrem naleznete v přízemí v budově děkanátu v levém křídle (v blízkosti bufetu). Vstupními dveřmi vstoupíte do výpůjčního protokolu, kde se dokumenty půjčují a vrací přes počítačový systém. Elektronickým turniketem, který funguje na Průkaz studenta UK, projdete do volně přístupných skladových prostor a do studovny s volným výběrem, kde si sami můžete vybrat knihy ke studiu domů či do studovny.

Využívání půjčovny a studovny je podmíněno Vaší registrací v knihovně. K tomu postačí index nebo potvrzení o studiu, vyplnění přihlášky a seznámení se s pravidly (Výpůjční řád SVI 3. LF). Registrace je platná pouze jeden akademický rok. Musí se každoročně obnovovat. Jako čtenářský průkaz slouží Průkaz studenta UK s čárovým kódem.

V knihovně si můžete půjčit monografie, učební texty, časopisy, videokazety, diplomové práce, disertační a habilitační práce na vyžádání, speciální dokumenty, např. CD-ROM, videa. SVI zajišťuje přístup k zakoupeným elektronickým zdrojům – e-books 301 oborových titulů + e-journal 16.000 titulů. Přístup k elektronickým zdrojům a databázím je umožněn z každého počítače z fakulty a od roku 2006 byl zprovozněn i vzdálený přístup k e-zdrojům pro studenty a zaměstnance z jakéhokoliv počítače, tedy i z domova nebo kolejí.

Ve studovně naleznete i počítač se samoobslužným skenerem, na kterém si můžete převést své tištěné materiály do digitální podoby, současně z něj můžete přistupovat do všech elektronických zdrojů, včetně elektronických knih nebo na Internet. Počítač je propojen i se síťovou tiskárnou v počítačové místnosti 222.

Do knihovny a studovny je zakázáno chodit s věcmi, batohy, jídlem a pitím a zapnutým mobilem. K uložení vašich věcí slouží uzamykatelné skříňky na chodbě před knihovnou nebo ve vestibulu fakulty.

Pro studenty i pedagogy jsou začátkem akademického roku každoročně SVI organizovány prodejní výstavy studijní a odborné lékařské literatury jak české, tak zahraniční, kde si lze s výraznou slevou novou studijní literaturu zakoupit. Výstavy jsou avizovány v Karolínce, na webu SVI a na nástěnce SVI.

SVI vydává fakultní časopisy – týdeník Vita Nostra Servis, ve kterém jsou zveřejňovány aktuální informace z fakulty pro studenty a zaměstnance (tištěná verze je umístěna k rozebrání ve vestibulu fakulty, elektronická verze je vystavena na www stránkách fakulty nebo lze se přihlásit k automatickému odběru – viz http://www.lf3.cuni.cz/cs/fakulta/casopisy/vns/) a čtvrtletník Vita Nostra Revue.

Kopírovací a tiskový servis pro studenty je zajištěn na samoobslužném zařízení v počítačové místnosti č. 222. Pro tisk a kopírování potřebujete jen svou studentskou kartu a nabitý finanční kredit. Ceník a návody k tiskovému systému jsou vystaveny na www stránkách SVI. Tištěné informace jsou umístěny u knihovny nebo v 5. patře na chodbě, vedle kanceláře 547. Nabíjení kreditu pro tisk a kopírování se provádí u PhDr. M. Hábové v 5. patře, č. dv. 547 nebo v době její nepřítomnosti u paní Ivany Ježkové (5. patro č. dv. 532).