Průvodce:Kredity (3. LF UK)

Z WikiSkript

Od akademického roku 2006/2007 je na 3. lékařské fakultě UK v Praze zaveden kreditní systém. Každému předmětu je studijním plánem příslušného studijního programu nebo studijního oboru přiřazen určitý počet kreditů vyjadřující poměr množství práce studenta spojené s absolvováním tohoto předmětu vůči celkovému objemu práce spojené s absolvováním všech předmětů doporučených studijním plánem pro daný semestr. Studijní plány stanoví, které předměty jsou pro daný studijní program nebo studijní obor povinné nebo povinně volitelné; ostatní předměty vyučované na univerzitě se pro daný studijní program nebo studijní obor považují za předměty volitelné. Za předměty volitelné se též považují předměty vyučované na jiných vysokých školách nebo jejich součástech.

Získání určitého počtu kreditů je jednou z podmínek pro zápis do vyššího úseku studia (ročníku).

U zápisu si student do výkazu o studiu (indexu) zapisuje povinné a povinně volitelné předměty, které jsou určeny pro jeho program/obor a daný úsek studia. Pokud všechny tyto předměty řádně absolvuje, získá student normální počet kreditů, tj. 57.

Doporučení: Doporučuje se v každém roce studia získat ještě alespoň 3 kredity za volitelné předměty, jelikož např. jednou z podmínek pro získání prospěchového stipendia je i dosažení 60 kreditů za daný úsek studia (ročník).

Minimální počet kreditů pro zápis do druhého úseku studia[upravit | editovat zdroj]

Minimální počet kreditů pro zápis do 2. úseku studia studijního programu „Všeobecné lékařství“ je 45, z toho maximálně 9 může být za volitelné předměty.