Průvodce:Lékařská biofyzika a informatika (3. LF UK)

Z WikiSkript

Předmět je vyučován jen v zimním semetru a skládá se z přednášek a praktik z biofyziky a praktik z informatiky. Je pro studenty prvního ročníku velkým strašákem, nakonec nepatří k těm nejtěžším.
Zápočet získáte za obsolvovaná praktika z biofyziky a informatiky a za napsaný test z informatiky.

Přednášky z biofyziky[upravit | editovat zdroj]

Přednáší pan prof. Rosina. Jde z něj celkem respekt, ale dokáže skvěle pobavit. Na první přednášku přinese knihu "Lékařská biofyzika", kterou napsal s profesorem Navrátilem a oznámí vám, že se máte vše z ní naučit a pak teprve za ním máte jít na zkoušku.
Na samotných přednáškách probírá vcelku základní věci, zbytek si musíte najít v učebnici. Pokud nechcete na jeho přednášky chodit, nechoďte, nejsou až tolik důležité. Není ale dobré na sebe upozorňovat nevhodným chováním, prof. Rosina má prý dobrou paměť.

Praktika z biofyziky[upravit | editovat zdroj]

Je jich celkem 5 - ionizující záření + sonografie a ekg + zvuk a audiometrie + fyzioterapie + telemedicína. Na začátku vás vždycky asistenti prozkouší, jestli látku umíte. Pokud ne, nemilosrdně vás vyhodí a praktika si musíte nahradit. Abyste se mohli zúčastnit praktika, musíte nejpozději den před praktikem napsat internetový test na Moodle, na který máte 3 pokusy. Shrnutou teorii potřebnou pro dané praktikum (a složení testu) najdete též na Moodle v pdf souboru.

Praktika z informatiky[upravit | editovat zdroj]

Praktika z informatiky jsou celkem také čtryři. Jako na praktikách z biofyziky, tak na těchto se kontroluje účast, ale je možné přijít jen na závěrečný test (toto je ale dobré dopředu domluvit). V rámci informatiky se na hodinách probírá Excel, vyhledávání vědeckých informací,...
Během 4. praktika se píše test formou práce v Excelu na různé funkce, graf, chybové úsečky a podobně.

Zkouška z biofyziky[upravit | editovat zdroj]

První pokus zkoušky je pro všechny studenty formou písemného testu. Pokud student neuspěje, čeká ho ústní zkouška. Na zkoušku je nutné přijít dobře oblečen/a. Prof. Rosina na to hodně hledí. Pro absolvování zkoušky je třeba mít zápočet.
Samotná zkouška probíhá stylem, že si sednete na potítko a dostanete papír se třemi tématy a během 10-15 minut (jak kdy, někdo tam sedí i hodinu) si máte připravit, co řeknete. Následně jdete za zkoušejícím a zkouší vás. Většinou můžete začít otázkou jakou chcete, nejlepší je začít tou, o které řeknete nejvíc. V případe, že vás z 1. termínu ústní zkoušky vyhodí, tak příště jdete k jinému zkoušejícímu (těm, co vás taky měli na praktikách). Tedy vás vždy bude zkoušet někdo jiný a to je dobře! Avšak to platí jenom za jeden semestr.