Průvodce:MGP – Modul gynekologie a porodnictví (3. LF UK)

Z WikiSkript

Státnicový modul Gynekologie a porodnictví je vyučován již od čtvrtého ročníku a je zakončen v ročníku šestém státní rigorózní zkouškou. Pro gynekologii ve čtvrtém ročníku klikněte zde.

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garanti:

 • doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.
 • doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
 • MUDr. Jiří Popelka

Pátý ročník – Gynekologie a porodnictví I.[upravit | editovat zdroj]

Délka kurzu[upravit | editovat zdroj]

Je nutno absolvovat 5 stáží na gynekologicko-porodnických ambulancích a operačních sálech. Tyto stáže si studenti přihlašují přes systém volitelných stáží pro 5. ročník.

Semináře probíhají v průběhu roku, je vhodné se na něj hlásit přes stejný systém.

Místa výuky kurzu[upravit | editovat zdroj]

 • semináře a praktika jsou vyučovány na klinice gynekologie a porodnictví ve FNKV

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

Mezi témata probíraná v seminářích se dle sylabu řadí:

 1. gynekologická onkologie
 2. základy urogynekologie - klasifikace, diagnostika, terapie
 3. onkologická prevence v gynekologii
 4. gynekologické záněty a STD
 5. plánované rodičovství
 6. gynekologické operace - otevřený abdominální přístup, vaginální přístup, laparoskopie
 7. prenatální péče
 8. lékařské vedení porodu
 9. porod KP, vícečetné těhotenství, nepravidelné a deflexní polohy
 10. interní choroby v graviditě
 11. preeklampsie, HELLP syndrom, DIC
 12. porodnické operace
 13. monitorování porodu, CTG, Doppler. sonografie

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

 1.  Kolposkopie
 2.  Urodynamické vyšetření
 3.  Onkogynekologie
 4.  Prenatální péče a vyšetření v porodnictví
 5. Onkologie v gynekologii a mamologii (management a terapie)

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Po absolvování alespoň 80 % stáží a napsání testu na úroveň alespoň 60 % student obdrží zápočet.

Šestý ročník – Gynekologie a porodnictví II.[upravit | editovat zdroj]

Délka kurzu[upravit | editovat zdroj]

Studenti se účastní týden dlouhých seminářů na gynekologicko-porodnických klinikách FNKV nebo ÚPMD (dle kruhu) a poté stráví tři týdny na praxi. Následuje týden na přípravu státní zkoušky a poté samotný státnicový týden.

Místa výuky kurzu[upravit | editovat zdroj]

 • semináře jsou vyučovány na klinice gynekologie a porodnictví ve FNKV a ÚPMD
 • praxe probíhá ve FNKV, ÚPMD nebo dalších smluvních nemocnicích
  praxe může rovněž probíhat i v nesmluvních nemocnicích po příslušném vyřízení smluv a dalších formalit

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

V šestém ročníku probíhá týden předstátnicových seminářů s tématy státnicových otázek. Volně tak navazuje na semináře ze čtvrtého a pátého ročníku.

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

Studenti jsou 3 týdny na gynekologicko-porodnické klinice dle svého výběru. Stáž je možno absolvovat jak ve smluvních/nesmluvních nemocnicích, tak i ve fakultních pražských nemocnicích, mimo jiné též FNKV a ÚPMD.

Studenti navštíví:

 • operační sály, sledovat laparotomické a laparoskopické operace, vypomáhat při operacích
 • porodnické sály, vidět spontánní porody i porody operační
 • ambulanční část, příjmové, urogynekologické, porodnické ambulance

Během těchto stáží by studenti měli nabrat praktické znalosti a zkušenosti, které využijí při SRZK. Doporučené je vidět zejména tyto úkony:

 • Gynekologické vyšetření (včetně kolposkopie)
 • Gynekologická ultrasonografie
 • Abdominální gynekologická operace (např. hysterektomie)
 • Laparoskopie, hysteroskopie
 • Vaginální gynekologická operace
 • Kyretáž, revize dutiny děložní
 • Zevní vyšetření těhotné, těhotenská poradna, kardiotokografie
 • Ultrasonografie v porodnictví
 • Spontánní porod
 • Císařský řez

Podmínky zápočtu a státní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Poslední den stáží (nebo dle domluvy) je psán test s jednou správnou odpovědí. Test obsahuje 50 otázek, úroveň potřebná k absolvování je přibližně 60 %. K testu se u samotné zkoušky nepřihlíží. Zápočet se uděluje při státní zkoušce.

Státní závěrečná rigorózní zkouška[upravit | editovat zdroj]

Ke zkoušce samotné je třeba mít index a logbook.

Zkouška se rozděluje do tří úseků.

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

V praktické části jsou studenti po jednom zkoušeni z různých témat:

 • rozpoznání kleští (Simpson, Breuss, Kjelland), jejich indikace, podmínky klešťového porodu, komplikace, provedení klešťového porodu
 • rozpoznání, druhy, diagnóza kardiotokografu
 • další druhy diagnostiky bradykardie plodu – odběr krve Salingovou metodou, ST analýza, pulzní oxymetrie plodu

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

Studenti si tahají po jedné otázce ze souborů otázek gynekologie a porodnictví. Po přibližně půlhodinové přípravě na potítku jsou zkoušeni komisí sestavenou z předsedy a dvou přísedících.

Kolposkopická část[upravit | editovat zdroj]

Student dostane po teoretické části na popis jeden diapozitiv z kolposkopického atlasu (dostupného na Výuce). Je třeba určit normalitu/abnormalitu kolposkopického snímku a případné patologie, včetně jejich podkladu.

Informace jsou aktualizovány pro ak. rok 2015/2016

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zkouškové otázky[upravit | editovat zdroj]