Průvodce:Monitoring a terapie obezity (1. LF UK)

Z WikiSkript

Monitoring a terapie obezity
B02329
Garant doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
Kredity 3
SIS informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 160
Způsob ukončení seminární práce


Monitoring a terapie obezity je jeden ze čtyř volitelných předmětů doc. MUDr. Leoše Středy, Ph.D. a všechy 4 předměty probíhají stejnou formou. Jsou koncipovány 1 povinnou úvodní přednáškou, na které student dostane zadané téma pro seminární práci a přístupové kody do eLearningu. Pak předmět pokračuje formou samostudia, kde se student naloguje do eLearningu a je nutno zhlédnout výukový materiál (zejména video-přednášky) a pod každé video odpovědět na otázku položenou ve videu. K zápočtu se ještě přikládá vypracovaná záverečná práce vlastního textu v rozsahu 2-4 A4, ale pan docent preferuje spíše práce kratšího rozsahu. Předmět je časově nenáročný a je možné splnit podmínky zápočtu během jednoho dne. Předmět probíha v zimním semestru.