Průvodce:Neodkladné stavy v resuscitační péči (3. LF UK)

Z WikiSkript

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garant:

 • prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

Délka kurzu:

 • praktika a semináře 1 týden
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika neodkladných stavů vyučovány v prostorech Kliniky anesteziologicko-resuscitační FNKV

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky v pátém ročníku založena na „rotačním systému”, kdy se na jednotlivé bloky střídají kruhy v průběhu roku.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

V teoretické části vyučují lékaři z Kliniky anesteziologicko-resuscitační formou seminářů základy první pomoci ve stavech neodkladné medicíny. Semináře probíhají vždy od 9:45 do 11:30.

Mezi základní témata probíraná se řadí:

 1.  Respirační dysfunkce a selhání
 2.  Umělá plicní ventilace; oběhová nedostatečnost a šok
 3.  Sepse/SIRS, těžká sepse; orgánové dysfunkce; koagulopatie
 4.  Poruchy acidobazické rovnováhy vody a elektrolytů u kriticky nemocných; výživa
 5.  Poruchy vědomí, otok mozku; sekundární poškození mozku

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

V praktické části se studenti rozdělí do pěti skupin a každý den jedna skupina absolvuje 1,5 hodiny na intenzivní jednotce kliniky. Zde jsou probírána různá témata včetně demonstrace pacientů.

Podmínky zápočtu a zkouška[upravit | editovat zdroj]

 • zápočet:
  • Student musí být přítomen na alespoň 4 tématech
Studenti se podepisují na prezenční arch při hodině.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška je formou ústní, kdy si student tahá jednu z 18 otázek. Seznam zkouškových otázek dostupný na SIS.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]