Průvodce:Neonatologie (LFP UK)

Z WikiSkript

V pátém ročníku probíhá pouze bloková výuka. Každá skupina má jiné pořadí bloků. Odpoledne jsou pak společné, nepovinné přednášky pro všechny studenty. Blok Neonatologie trvá 5 dní a je zakončen zápočtem.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Výuka neonatologie probíhá na Neonatologickém oddělení FN v Plzni - Lochotín. Výuka začíná v 8.00 (seminární místnost, 1. patro) a končí většinou kolem 12.00. První den výuky studenti dostanou vstupní test. Test se píše od 8.00 na děkanátu, po jeho úspěšném absolvování jsou studenti odesláni na Neonatologické oddělení, kde následuje výuka. Test obsahuje 20 otázek, max. počet bodů, které lze získat, je 80. Pro úspěšné absolvování testu je nutno získat 60 bodů. Pokud studenti test nenapíšou, nejsou připuštěni k výuce a musí si blok společně s testem nahradit s jinou skupinou (řeší se, může se to změnit).

Během stáže navštívíte všechna oddělení: úsek fyziologických novorozenců, JIP a JIPR. Během výuky se seznámíte s problematikou neonatologie a vyšetříte i ty nejmenší pacienty. Potřeba jsou přezůvky a plášť.

Absence: Není povolena žádná. Pokud budete chybět, musíte si praktika nahradit s jinou skupinou.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné napsání vstupního testu, splnění docházky a odprezentování prezentace v powerpointu na zadané téma. Rozsah prezentace je 5 až 10 minut.

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

  • DORT, Jiří. Neonatologie :  Vybrané kapitoly pro studenty LF. 1. vydání. Praha : Karolinum, 0000. 0 s. ISBN 80-246-0790-5.
  • Tato skripta studentům poskytnou dostatek znalostí pro úspěšné splnění testu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]