Průvodce:Neurobiologie poruch chování (1. LF UK)

Z WikiSkript

Neurobiologie poruch chování
B90160
Garant doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.
Kredity 2
Web Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
SIS Informace v SISu
Počet hodin 12
Kapacita neomezena
Způsob ukončení zápočet za docházku

Předmět je určen pro zájemce, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oboru neurobiologie. Předmět si lze zapsat v letním semestru. Výuka probíhá 6 týdnů ve formě 6 dvouhodinových přednášek (středa 15:30-17:30), posluchárna ÚLBLD, Kateřinská 32, 2. patro. Data byla uvedena v SISu. Zápočet byl udělen pouze za účast, omluvena byla jedna absence. Předmět je zajímavý, ale poměrně náročný.