Průvodce:Neurologie (LF UPOL)

Z WikiSkript

Neurologie
NEU/VC012
Místo výuky Neurologická klinika
Garant prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Kredity 5
Počet hodin 90
Způsob výuky prednášky, stáže
Absence maximálne 10 %
Způsob ukončení ústna skúška


Jedná sa o 6-týždňový blok, ktorý prebieha paralelne s psychiatriou. Prvý deň bloku sa študenti rozdelia do 6 skupín (v každej skupine bude šesť až osem ľudí), pričom polovica bude mať psychiatriu ráno, neurológiu doobeda, druhá polovica začne neurológiou a potom bude mať psychiatriu.

Výuka[upravit | editovat zdroj]

Prednášky[upravit | editovat zdroj]

Konajú sa zvyčajne každý pondelok. Netreba si nosiť prezuvky ani plášť.

Praktické cvičenia[upravit | editovat zdroj]

Konajú sa na Neurologickej klinike. Je potrebné si nosiť prezuvky, plášť, ISIC a písacie potreby. Povinná je 100% účasť.

Ukončenie[upravit | editovat zdroj]

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

Zápočet sa zvyčajne koná posledný deň bloku. Pozostáva z odobratia anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia prideleného pacienta (väčšinou vo dvojici), po ktorom nasleduje ústna prezentácia zisteného a dodatočné otázky k danému alebo inému pacientovi (MR, CT, EP, likvor...). Študent je ohodnotený známkou.

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Ústna skúška pozostáva z dvoch okruhov, pričom si študent vytiahne jednu otázku z obecnej neurológie a dve otázky zo špeciálnej neurológie.