Průvodce:Nukleární endokrinologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Nukleární endokrinologie
B02333
Garant prof. MUDr. Martin Šámala, DrSc.
Kredity 3
Web Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN
SIS Informace v SISu
Počet hodin 15
Kapacita 10
Způsob ukončení zápočet udělen na konci semestru za vypracování anamnézy, složení testu a přiměřenou účast

Předmět je vyučován formou seminářů, které se skládají z hodinové přednášky, po které následuje účast na poradě lékařů a prohlídka oddělení nukleární medicíny. Studenti se seznámí s chodem oddělení nukleární medicíny, stanovováním terapeutických dávek radionuklidů a bezpečnostních opatření při práci s aktivními (rozuměj radioaktivními) pacienty. Během výuky je také jedenkrát požadováno samostatné odebrání anamnézy pacienta a její písemné zpracování, včetně návrhu léčebného plánu. Na konci kurzu je psán vědomostní test, jenž je podmínkou udělení zápočtu. Ovšem test si studenti vyhodnocují sami (takže žádný stres).

Výuka probíhá v dohodnutých termínech na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol (uzel B, 2. patro, modrý pavilon).

Předmět je určený pro 5. a 6. ročník, navazuje na předmět Nukleární medicína ve 4. ročníku, jehož úspěšné absolvování je podmínkou zápisu.

Výuka je organizována jako semináře, které se konají jednou za dva až tři týdny ( 8 dvouhodinových lekcí). Termíny si studenti dohodnou sami na první informační schůzce. Zájemci o kurz se mohou přihlásit telefonicky nebo e-mailem v Ústavu nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze u výukových asistentek paní Jany Kabešové nebo Marie Mlčochové (tel 2 2496 5781, jana.kabesova@lf1.cuni.cz, marie.mlcochova@lf1.cuni.cz).

Semináře probíhají v zimním semestru. Minimální počet účastníků jsou 4.

Předmět je velmi specializovaný a proto je vhodný pro studenty, kteří mají hlubší zájem o studium endokrinologie.