Průvodce:Ošetřovatelská péče u hromadných neštěstí a katastrof (LF HK)

From WikiSkripta

Ošetřovatelská péče u hromadných neštěstí a katastrof I, Ošetřovatelská péče u hromadných neštěstí a katastrof II
FOP50008, FOP50009
Garant doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D.
Kredity ZS 2, LS 1
SIS Informace v SISu
Počet hodin ZS 24, LS 12
Způsob ukončení zápočet v obou ze semestrů

Volitelný předmět, který lze zapsat v jakémkoliv ročníku, dokonce i vícekrát za studium.

Výuka[edit | edit source]

V obou semestrech probíhá v podobě přednášek (nazývány jako semináře). V zimním semestru v počtu 8, v letním 4. Většinou je v přednáškové místnosti hodně plno, jelikož je předmět taktéž pro Ošetřovatelský směr a směr Všeobecná sestra. Navíc dva kredity za zimní semestr dělají tento předmět velice atraktivním.

Zápočet[edit | edit source]

Zápočet je udělován pouze za účast na seminářích. Povoleny jsou 2 absence, v případě více absencí je nutno pro získání zápočtu napsat esej na zadané téma.