Průvodce:Odběrové techniky (1. LF UK)

Z WikiSkript

Odběrové techniky
B01607
Garant MUDr. Ivan Šebesta, CSc.
Kredity 3
Web Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
SIS Informace v SISu
Počet hodin ZS 15
Kapacita 35
Způsob ukončení zápočet za docházku (100%)

Předmět je zaměřen na praktický nácvik odběru krve. Semináře probíhají v zimním semestru. Je určený pro studenty 5. až 6. ročníku. Studenti se nejprve zúčastní informační schůzky, kde jsou v krátkosti seznámeni s teorií odběrových technik (preanalytická, analytická fáze zpracování vzorků apod.) a pak si vyberou konkrétní termíny praktických nácviků. Praktická výuka probíhá na náběrovém centru ÚLBLD(Fakultní poliklinika, Karlovo náměstí 32). První nácvik sestává z odběrů krve z fantomu paže pod vedením zkušených laborantek (ve výukové laboratoři v budově děkanátu, č.dv. 1.095). Nácvik je velmi názorný, včetně odběru červené tekutiny (krve), pokud se trefíte do žíly. Následují dva praktické nácviky odběru krve z periferní žíly na náběrovém centru ÚLBLD (Fakultní poliklinika), kde má student vlastní zdravotní sestru, která mu vybírá pacienty a všemožně se o něj stará. Výuka je organizovaná jako povinná informační schůzka a 3 individuálně stanovené nácviky. Termíny nácviků je možné po domluvě měnit.