Průvodce:Oftalmologie (3. LF UK)

Z WikiSkript

Obecné informace[upravit | editovat zdroj]

Garant:

 • prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

Délka kurzu:

 • praktika a semináře 2 týdny
 • kurz vyučován v zimním i letním semestru, závislé na kruhu

Místa výuky kurzu:

 • semináře a praktika oftalmologie vyučovány v prostorech Oftalmologické kliniky, v ambulancích i lůžkové části

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Výuka je spolu s dalšími výukovými bloky v pátém ročníku založena na „rotačním systému”, kdy se na jednotlivé bloky střídají kruhy v průběhu roku.

Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část[upravit | editovat zdroj]

Rozvrh vydaný klasicky studijním oddělením se většinou liší od rozvrhu kliniky oftalmologie.

V teoretické části vyučují lékaři z Oftalmologické kliniky formou seminářů základy očního lékařství. Semináře probíhají většinou dopoledne, některé dny jsou zařazeny pro praktika.

Mezi základní témata probíraná se řadí:

 • Červené oko
 • Katarakta
 • Glaukom
 • Problematika oftalmologie v dětském věku
 • Diabetes mellitus a oko
 • Nitrooční záněty
 • Nitrooční tumory
 • Věkem podmíněná makulární degenerace
 • Traumatologie
 • Neuroofalmologie
 • Strabismus a amblyopie
 • Refrakční vady a jejich korekce
 • Péče o zrakově postižené

Praktická část[upravit | editovat zdroj]

V praktické části doktoři seznamují studenty s chodem oftalmologické kliniky, představují moderní přístrojovou techniku a způsoby léčby. Rovněž demonstrují některé choroby na pacientech, zejména v ambulancích.

Podmínky zápočtu a zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

 • Podmínkou zápočtu je 100% účast na praktických cvičeních a praktická ukázka everze víčka spolužáka před lektorem
Studenti dostávají razítka na prezenční arch v hodině od vyučujících.

Zkouška[upravit | editovat zdroj]

Zkouška je formou ústní, kdy si student tahá po jedné otázce ze tří souborů. V těchto souborech jsou namíchána témata:

 • anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody oka
 • okolí oka a zevní segment oční
 • katarakta
 • glaukom
 • zadní segment oka
 • neurooftalmologie
 • traumatologie
 • refrakce a korekce refrakčních vad
 • pedooftalmologie

Studijní materiály[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura:

 • ROZSÍVAL, Pavel. Oční lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, c2006, 373 s.
 • HORNOVÁ, Jara. Oční propedeutika. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 103 s. , viii s. obr. příl.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]