Průvodce:Příjimací řízení (2. LF UK)

Z WikiSkript

Ke studiu na fakultu můžete být přijati jenom na základe výsledkú z přijímací zkoušky (PZ). Fakulta PZ nepromíjí na základe dobrého prospěchu na střední škole ani jiných bonusových aktivit. (Tyhle aktivity vám však stejně mohou pomoci, někdy na ně přijde řeč při ústním kole PZ.) Tento systém je zaveden hlavně kvůli nastolení stejných spravedlivých podmínek pro všechny studenty.

Podmínky přijetí[upravit | editovat zdroj]

Pro školní rok 2016/2017:

 • dokončená a podaná přihláška
 • úspěšná maturita
 • zaplacení administrativního poplatku
 • umístnění z PZ lepší než 181. místo

Přijímací řízení[upravit | editovat zdroj]

Pár informací, podrobnejší info najdete v odkazech na konci stránky.

Pozvánka[upravit | editovat zdroj]

Po úspěšném podání přihlášky vám někdy v dubnu až květnu přijde poštou pozvánka k přijímacímu řízení. Obsahuje dvě časti, k PZ je třeba přinést obě. Přihláška obsahuje konkrétní datum a čas a místo vašeho písemného testu a také další doplňující informace (dostali jsme info o kolejích...)

Termíny[upravit | editovat zdroj]

Jsou běžně tři:

 • řádný
 • náhradní - je potřeba doložit, že jste v řádném termínu buď maturovali, nebo donést potvrzení o PN od lékaře
 • mimořádný - pro studenty maturující v zahraničí

Samotná zkouška[upravit | editovat zdroj]

Je dvoukolová a skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část - čas a místo na pozvánce. Má 2 podčásti. Před každou z nich budete muset projít "vstupní prohlídkou" (kontrola občanky, maturitního vysvědčení - nejlépe kopie, jedné části pozvánky - proto jsou dvě)

 • teoretický test - celkem 75 otázek z biologie, chemie a fyziky dostanete v podobě brožury v euroobalu, spolu s nalepovacím kódem. Ten nalepíte na příslušné pole jedné části přihlášky. Taktéž je přiložen jeden odpovědní arch, do kterého budete vyplňovat odpovědi. Každou odpověď můžete opravit jen jednou. Otázky jsou značně založené na modelovkách, podrobnosti naleznete [[../Modelové_otázky|zde]]. Odpovědi jsou typu multiple choice, přičemž nejméně jedna a nejvýše čtyři jsou správně. Každá otázka je za 3 body, aby jste body získali, musí být v pořádku celá odpověď. Částečné body se neudělují.
 • test všeobecných studijních předpokladů na studium medicíny - realizace je stejná, jako u teoretického testu. Testy nemají organizačně nic společného se scio testami ani TSP testy, fakulta je dělá sama, modelové otázky nezveřejňuje. Nicméně volné online TSP testy z minulých let můžou být použity na hrubé odhadnutí vašich šancí v tomhle testu a odhalení vlastních slabin a silných stránek. Otázky jsou hodnoceny třemi body, správná odpověď může být jen jedna. Rozděleny jsou do 6 kategorií:
  • krychle v prostoru - na prvním obrázku máte krychli focenou zepředu, obsahující 3D objekty. Na druhém obrázku máte tu samou krychli, ale z jiné strany a vaším úkolem je zjistit, ze které strany je krychle focená.
  • matematické dovednosti - jednoduché příklady z medického prostředí, na výpočet stačí mít trochu selského rozumu a/nebo trochu základních matematických vědomostí (trojčlenka a spol.)
  • čtení z grafu - před vámi je graf a vy máte zaškrtat, které z uvedených tvrzení (nebo jejich kombinací) z něj vyplývá.
  • čtení z textu - detto, jenomže namísto grafu je před vámi ne moc krátký úryvek z odborného článku
  • výřezy - v zadání je větší obrázek a vy máte zjistit, který z možných výřezů je opravdu totožný s nějakou jeho častí
  • nalezení shody v zadání máte obrázek a vy máte z možností vybrat druhý, který je se vzorovým totožný

Výsledky Písemné části budou přístupné v SISu v sekci vašich přihlášek poslední den konání písemné části daného termínu zhruba ve 20:00. Ve výsledcích se dozvíte celkový počet bodů, počet bodů z jednotlivých částí, dále vaše průběžné pořadí, jestli postupujete do ústního kola a místo a čas jeho konání. Výsledky jsou též dostupné ráno, ve vstupní chodbě budovy fakulty na nástěnkách.


Ústní část Pokračuje se následující den po ukončení písemné zkoušky. Postupuje do ní zhruba 400 nejlepších studentů. Sejdete se znova v hale v určený čas, trochu vás tam nechají vynervit a pak vyvěsí na nástěnku seznamy studentů rozdělených do skupin. Když už budete znát svoji skupinu, venku, před budovou na vás budou čekat studenti/zaměstnanci s číslem vaší komise a až se sejdete celá skupina, odvedou vás na místo konání zkoušky. Samotná ústní zkouška se koná před komisí o třech členech, složených ze zaměstnanců fakulty. Vyvolávat vás budou po jednom. Dostanete celkem 2 otázky, jejichž témata se velmi různí. Komise bude chtít slyšet vaši znalost daného tématu, ale i váš názor na danou problematiku. Můžete být ještě tázáni na bonusové, osobní, otázky typu : Proč jste si vybral naši fakultu? Proč chcete být lékařem? Při ústní zkoušce se hodnotí především schopnost se prezentovat a schopnost obhájit svůj názor. Nezkouší se vědomosti. Je však samozřejmé, že člověk potřebuje mít minimálně základní přehled. Určitou pomůckou může být seznam známých témat, který se však nevyplatí brát jak dogma, protože padají jak otázky nové, tak pozměněné a nikoho nezajímají poučky, jde především o prezentaci vašeho názoru. Za každou otázku můžete od člena komise získat max 10 bodů, což dohromady dělá celkem 60 bodů za ústní část.

Celkové výsledky[upravit | editovat zdroj]

Budou známé ještě v den konání ústní zkoušky, zhruba okolo 16:00 v SISu. Přibydou body z ústní části a vypočítá se celkové bodové hodnocení. V SISu se objeví i kolonka přijat/nepřijat.


Další informace[upravit | editovat zdroj]

FAQ (Motolák)

Rukoväť bojovníka s prijímačkami (Motolák)

Oficiální dokument o přijímacím řízení

O přijímačkách z jiného pohledu