Průvodce:Přednáška na studentské vědecké konferenci (1. LF UK)

Z WikiSkript

Přednáška na studentské vědecké konferenci
B01230
Garant prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Kredity 3
Web IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie
SIS Informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita neomezena
Způsob ukončení zápočet na základě účasti na SVK (bez ohledu na umístění)


Studentská vědecká konference (SVK) probíhá na 1. LF UK koncem letního semestru. Přesné datum a náležitosti přihlášky jsou každoročně zveřejňovány po začátku nového kalendářního roku na fakultních stránkách. Pokud se někde (nejen v rámci 1. LF UK) podílíte na vědecké činnosti - můžete se po dohodě se školitelem přihlásit. Součástí přihlášky je vždy abstrakt vašeho příspěvku v rozsahu cca 1 normostrany. Pozitivně je hodnocen zejména podíl studenta na prezentovaném projektu a jeho přehled v dané oblasti (o kterém se hodnotící komise přesvědčí v diskusi).

Ne všechny práce budou vybrány k prezentaci přednáškou, některé jsou zařazeny do posterové sekce. Pokud bude práce vybrána k přednesu, máte automaticky nárok na tento VP. Nejprve požádáte svoji studijní referentku o zápis do SIS a zapíšete si ho a necháte potvrdit rovněž v indexu. Poté napíšete email panu profesoru Žákovi, který osobně zápočet udělí. Samotná přednáška trvá max. 10 minut a po ní následuje krátká diskuze. Další informace k předmětu podá Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky na Děkanátu 1. LF UK.