Průvodce:Přihláška (2. LF UK)

Z WikiSkript

Přihláška na 2. LF UK se podobně jako většina ostatních přihlášek na UK podává elektronicky, skrze studentský informační systém UK (SIS - na téhle adrese).

Vytvoření přihlášky[upravit | editovat zdroj]

V případe, že jste na UK žádnou přihlášku ješte nepodávali zaregistrujete se jako nový uchazeč a vyplníte o sobě pár informací. Pokud jste již podávali přihlášku na jinou fakultu UK přihlásíte se pomocou již přidelených údajú. Pak kliknete na "založení nové přihlášky", vyberete fakultu, na kterou se chcete hlásit (v tomhle případe pravdepodobne 2. LF) a systém vás provede vytvořením přihlášky. Při výběru studia rátejte s tím, že obor Všeobecné lékařství je obor magisterský. Při práci s přihláškou si jí múžete průběžne uložit. Po vyplnení pro jistotu zkontrolujte všechny data a přihlášku odešlite. (POZOR!! uložená přihláška není podaná). Měli by jste se následne dostat na záložku "Moje přihlášky", kde by měla být tabulka obsahující základné informace o všech vašich přihláškách podaných vrámci systému SIS. Při vaší přihláške na 2. LF by mělo být napsáno: "přijata" (nebo "odoslána").

Zaslání přihlášky na studijní[upravit | editovat zdroj]

Takhle podaná přihláška je síce zaevidována v systému, nikoliv však potvrzená na studijním oddělení. Pro potvrzení ji třeba vytisknout a odeslat poštou. Přihlášku lze vytisknout přímo v SISu, ze záložky "Moje přihlášky", kde v tabulce nalevo od přihlášky je symbol pdf (něco takového: Gnome-pdf.png). Přihlášku tím stáhnete ve formátu .pdf, který za pomoci libovolného softwaru vytlačíte. Vytlačenou přihlášku je třeba zkontrolovat, podepsat, vložit do obálky, přiložit doklad o zaplacení (ústřižek složenky, nebo výpis o bankovním převodu) a zaslat na následovnou adresu:

Studijní oddělení
2. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol

(V přihlášce je také kolonka na potvrzení od lékaře, kterou však můžete vesele ignorovat). Až tahle vytlačená přihláška bude zaevidována na studijním, status přihlášky v SISu se změní na: "potvrzena"

Zaplacení přihlášky[upravit | editovat zdroj]

Nekteré fakulty nabízejí možnost zaplatit za přihlášku kartou, u nás zatím bohužel taková možnost není. Za přihlášku proto můžete zaplatit buď bankovním převodem, nebo poštovou poukázkou (složenkou). V tabulce vašich přihlášek v SISu budete na pravé strane mít údaje (specifický, konstantní symbol, číslo účtu), které použijete při platbě poplatku za přihlášku. Vzor složenky naleznete tady. (údaje je třeba vyplnit vaše...). Když bude platba úspěšne zpracována, při vaší přihlášce budete videt stav: "zaplacena".


Platba ze zahraničí[upravit | editovat zdroj]

Zaplatit za přihlášku ze zahraničního účtu v cizí měne (napr. ze SR) může představovat menší problém, vzhladem na poplatky s tým spojené. Ideální je částku zaplatit z českého účtu (třebárs poprosit rodinu, nebo známých), či skočit na nejbližší pobočku České pošty a peníze poslat složenkou v hotovosti (Samozřejmě jen pokud bydlíte dostatečne blízko hranic). Při platbe bankovním převodem je třeba nastavit zahraničnou platbu s poplatkami OUR a připravit se na nemilé navýšení placené částky, nebo zaplatit platbou SEPA v EUR. Částku je vhodno přepočítat kurzem devizy nákup banky přijímatele (v našem případe komerční banky) a pravdepodobne je vhodné přidat malou rezervu. IBAN a SWIFT kódy naleznete zde (třeba zkontrolovat zhodu IBAN s číslem účtu, na který máte peníze zaslat) Při tomhle řešení nastává nový problém a to ten, že zahraničné platby ne vždy podporují zadání variabilního a konstantního symbolu. Tyto symboly je proto nejvhodnější asi napísat do poznámky pro přijímatele ve formě VSxxxx/SSxxxx, případne uvést i vaše jméno a to, že jde o placení za přijímací zkoušku. V případe, že do týdne se status vaší přihlášky nezmění na zaplacena, bude lepší kontaktovat studijní oddělení.

Pozor na:[upravit | editovat zdroj]

  • Uložená přihláška není platná, třeba jí odeslat v SISu
  • Přihláška podaná v SISu není plnohodnotná, je třeba ji vytisknout a zaslat na studijní
  • Všechny uvedené kroky musíte stihnout do deadline-u pro podání přihlášek, toto datum je uvedeno na stránkách 2. LF (u nás to bylo 28. 2.)

Další informace[upravit | editovat zdroj]

Oficiální stránky