Průvodce:Přihlášky (3. LF UK)

Z WikiSkript

Přihlášky ke studiu[upravit | editovat zdroj]

Přihlášku ke studiu v magisterském oboru Všeobecné lékařství i v bakalářských oborech lze vyplnit dvěma způsoby:

  1. elektronicky: Uchazeč vyplní příslušný formulář na webu fakulty, avšak vyplněný formulář je nutné vytisknout, opatřit vlastnoručním podpisem, potvrzením od lékaře, potvrzením o zaplacení manipulačního poplatku a zaslat poštou na studijní oddělení! Manipulční poplatek za přijímací řízení je v případě elektronické přihlášky 490Kč (pro ak. rok 2011/2012).
  2. písemně: Uchazeč vyplní klasický tiskopis přihlášky, který spolu s potvrzením od lékaře a potvrzením o zaplacení manipulačního poplatku odešle poštou na studijní oddělení. Manipulační poplatek za přijímací řízení je v případě písemné přihlášky 590 Kč (pro ak. rok 2011/2012).


Adresa pro zaslání přihlášky:
Univerzita Karlova v Praze
3. lékařská fakulta
Studijní oddělení
Ruská 87
100 00 Praha 10
Přihlášku je nutné odeslat do 28. 2. (rozhodující je datum odeslání)!


Jako "potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku" není uznávána poštovní poukázka ozančená pouze razítkem "sběrný box" ani e-mailové potvrzení o zadání příkazu k úhradě či e-mailové potvrzení z banky o proběhlé platbě. Je proto nutné platbu doložit výpisem z účtu (nestíháte-li čekat na pravidelný měsíční výpis z účtu, zajděte do banky a nechte si jej vystavit na počkání tam).


Bankovní spojení:
Komerční banka Praha 10
Číslo účtu: 22734101/0100
Variabilní symbol: 1000
Konstantní symbol: 379
IBAN: CZ 3001 0000 0000 0022 7341 01 (pro platbu ze zahraničí)


Pokud uchazeč žádá o přijetí bez přijímací zkoušky, je nutné k přihlášce přiložit navíc ještě potvrzené údaje o prospěchu na střední škole.

Na každý další zvolený studijní program/obor je nutné zaslat samostatnou vyplněnou přihlášku a zaplatit manipulační poplatek.

Aktuální informace najdete na přihlášky lf3.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

3. LF UK. Přihlášky ke studiu [online]. [cit. 2011-04-21]. <http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/prihlasky/>.