Průvodce:Přijímací řízení (3. LF UK)

Z WikiSkript

Příjímací řízení[upravit | editovat zdroj]

 • Podmínky pro přijetí ke studiu (akademický rok 2011/2012) platné pro všechny programy a obory
 1. zaslání řádně vyplněné přihlášky a potvrzení o zaplacení poplatku ve výši 460,- Kč (elektronická přihláška) nebo 560,- Kč (formulář od SEVTu) – do 28. 2. 2012
 2. úspěšné ukončení středoškolského studia maturitní zkouškou
 3. úspěšné vykonání přijímací zkoušky ( písemná i úsní část)


 • Přijímací zkouška

Přijímací zkouška má dvě kola:

 1. test ze tří profilových předmětů (biologie, fyzika, chemie)
 2. pohovor před komisí pracovníků fakulty


Test[upravit | editovat zdroj]

 • Dostanete 3x30 otázek na jejihž vyřešení budete mít 3 hodiny. Vybíráte ze čtyř možností, přičemž jen jedna je správná. Trochu to komplikuje fakt, že odpověď d je vždy "žádná z nabízených možností není správná". Odpovědi se vyznačují v záznamovém archu vybarvením příslušného políčka (doporučuji použít vlastní silnější fix, fakultní propisky, které obdržíte vás zbytečně zdrží) Nemůžete používat kalkulačku ani tabulky.
 • Za první kolo můžete získat minimálně 0 a maximálně 90 bodů.
 • Do druhého kola postupuje cca 300 nejlepších řešitelů testu.


Ústní pohovor[upravit | editovat zdroj]

 • Jedná se o interpretaci populárně naučného textu a poté diskuzi s komisí, která má posoudit vaše komunikační schopnosti, schopnost samostatného úsudku, a všeobecný rozhled.
 • Za interpretaci textu můžete letos získat maximálně 25 bodů a za následnou diskuzi maximálně 37 bodů.

Jak pohovor probíhá?[upravit | editovat zdroj]

Nejprve vás budou po skupinkách zvát do jedné z poslucháren, kde dostanete text (loni A4 popsaná z obou stran ale i s obrázky). Máte zhruba 15 minut na to, abyste si ho přečetli a co uznáte za vhodné si zapamatovali. Času není moc, ale jde to přečíst dvakrát.