Průvodce:Patofyziologie v kazuistikách (1. LF UK)

Z WikiSkript

Patofyziologie v kazuistikách
B01972
Garant doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
Kredity 2
Web Patofyziologický ústav
SIS informace v SISu
Počet hodin 15 hodin (hodina a půl 1x za 14 dní)
Kapacita 25
Způsob ukončení zápočet za docházku (5/7)


Předmět je vyučován v letním semestru, v akademickém roce 2014/2015 probíhal jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek 12.30–14.00 v posluchárně 1.26 v budově knihovny (U Nemocnice 4). Zde je hned na úvod vhodné zmínit, že se většinou na první hodině dohodnou termíny dalších seminářů – ne vždy je splněno pravidlo jednou za čtrnáct dní, vše se ale včas dozvíte.

Seminářů je vždy celkem 7, trvají hodinu a půl a k udělení zápočtu je nutné zúčastnit se minimálně 5 seminářů.

Aktuální informace lze většinou získat na stránkách patofyziologického ústavu, dále pak v SISu a před začátkem semestru přijde všem zapsaným úvodní informační email.

Co se týče formy, tak rozhodně nečekejte hodinu a půl dlouhou vyčerpávající přednášku, spíše než vyučující budete většinou mluvit vy, vyučující vás bude pouze navádět správným směrem a klást otázky. Popřípadě doplňovat ke kazuistikám stručný patofyziologický výklad.

Předmět se hodí určitě nejvíce ve třetím ročníku jako součást přípravy na zkoušku z patofyziologie, v rámci které řešíte i jednu kazuistiku, ale i k získání základního přehledu o vyšetřovacích a diagnostických postupech v praxi. Určitě se zde ale nebudou nudit ani čtvrťáci nebo páťáci.