Průvodce:Patologická fyziológia LF SZU

Z WikiSkript

Patologická fyziológia[upravit | editovat zdroj]

PatFyz je 2 semestre trvajúci predmet od ZS do LS 3. ročníka.

Čo vás čaká?[upravit | editovat zdroj]

1. Semester: Bunkový cyklus, onkogenéza, základy funkcie imunity, hormóny ...

2. Semester: Patofyziológia nervového systému. Vyššia nervová činnosť a jej poruchy. Patofyziológia gastrointestinálneho systému. Patofyziológia respiračného systému. Patofyziológia kardiovaskulárneho systému. Poruchy regulácie krvného tlaku. Ischémia myokadu, syndróm ischemicko-reperfúzneho poškodenia, adaptácia srdca. Zlyhanie srdca. Patofyziológia pohybového aparátu.

Forma predmetu[upravit | editovat zdroj]

  • Nepovinné prednášky - Píše sa síce prezencia, ale na konci sa neberie do úvahy. No napriek tomu je na vás, či prídete, alebo nie. Či sa oplatí, alebo neoplatí si každý musí názor urobiť sám.
  • Povinné cvičenia - Tie už povinné sú a píše sa prezenčka, pokiaľ ste chýbali viac ako 2x, tak automaticky spracujete nejakú tému po dohode.

Zápočet[upravit | editovat zdroj]

ZS + LS píše sa test, to si už presne nepamätám :(

Skúška[upravit | editovat zdroj]

Ťaháte si z 3 obálok.
• 1. Bunka, homeostáza, imunita, dýchanie, metabolizmus, endokrinológia
• 2. Nervový systém, hematológia, GIT, obličky
• 3. Kardiovaskulárny systém

Otázky nájdete na tomto [1] linku

Nič nie ťažké, nič nie zákerné. Skúška bola za tri roky štúdia pre mňa osobne asi najviac v pohode. Veľmi dobre sa dá čerpať z PatAnat, pokiaľ ju viete a opačne.

Celkové hodnotenie[upravit | editovat zdroj]

Vyučuje sa na Slovenskej akadémii vied (SAV), čo o niečom svedčí. Klásť si otázku, či je tento predmet dôležitý pre prax, je ako klásť si otázku, či je potrebné dýchať. Jasné že je, myslím si, že viac ako PatAnat (hlavne preparáty :) ). Čím lepšie ho budete vedieť, tým lepšie pre vás a rovnako aj pre pacienta.

Literatúra[upravit | editovat zdroj]

  • Patologická fyziológia. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Bratislava 2014.
  • Patologická fyziológia tráviaceho traktu a endokrinného systému. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Bratislava 2010.
  • Styk J.: Stručná patofyziológia kardiovaskulárneho systému (http://www.szu.sk/userfiles/file/Katedry/kat_191/strucne_patofyziologia_KVS.pdf )
  • Mravec B.: Nervový systém: patofyziológia. SAP. Bratislava 2013.
  • Hulín a spol. Patofyziológia, SAP. Bratislava 2009.
  • http://www.centrum-neurobiologie-chorob.sk/neuro-E-publikacie.htp
  • S.J.McPhee, G.D. Hammer: Pathophysiology of Disease, McGraw Hill Medical Books 2014
  • Silbernagl S. a Lang F.: Atlas patofysiologie človeka,GRADA Publishing 2001