Průvodce:Pediatrická propedeutika (1. LF UK)

Z WikiSkript

Pediatrická propedeutika
B00610
Garant

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
Kredity 2
SIS Informace v SISu
Počet hodin 25
Kapacita 15
Způsob ukončení zápočet za docházku

Pediatrická propedeutika probíhá formou týdenního kurzu obvykle v prvním týdnu letního zkouškového období. Předmět je určený pro studenty 4. až 6. ročníku se zájmem o obor. Výuka se koná na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. LF a VFN v Praze. Začátek je v 8.15 a končí se do půl jedné.

Každý den jsou na programu teoretická témata, která vedou různí vyučující, a v druhé části se studenti rozdělí do menších skupin a jdou se podívat na jednotlivá oddělení. V průběhu týdne jsme měli možnost provést základní vyšetření u několika dětských pacientů a s jednotlivými asistenty jsme probrali konkrétní případy. Je nutné s sebou nosit plášť a fonendoskop.

Zápočty se udělují v pátek za docházku.