Průvodce:Podpora zdraví (1. LF UK)

Z WikiSkript

Podpora zdraví
B02706
Garant PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. Mgr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Kredity LS 3
Web Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 30
Způsob ukončení zápočet za docházku


Podpora zdraví je volitelný předmět určený pro všechny ročníky.

Výuka probíhá v letním semestru každé druhé úterý od 14:30 do 16:15 ve Faustově domě, 1. patro, posluchárna č. 13 (Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva). Předmět je ohodnocen třemi kredity.

Předmět je určen studentům, kteří mají zájem na zlepšení zdraví české populace.

Přednášená témata jsou velmi zajímavá:

  • Podpora zdraví jako součást veřejného zdravotnictví, situace v ČR,
  • stav zdraví české populace, hlavní rizikové faktory, mezinárodní srovnání,
  • alkohol jako zdravotně-riziková faktor,
  • obezita jako zdravotně-rizikový faktor, prevalence obezity v ČR včetně dětské populace,
  • výživová doporučení v ČR,
  • kouření a další závislosti, antikuřácká politika.

Podmínkou zápočtu je účast na výuce, jedna absence povolena. V případě vícero absencí bude požadováno vypracování seminární práce k vybranému tématu podpory zdraví