Průvodce:Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů (1. LF UK)

Z WikiSkript

Praktické využití vybraných diagnostických přístrojů
B02173
Garant Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Kredity 2
SIS informace v SISu
Počet hodin 3 semináře (každý trvá 3 hodiny)
Kapacita 20
Způsob ukončení docházka a vypracování článku na wikiskripta

Předmět je vyučován pouze v zimním semestru a je doporučen pro 3., 4., 5. a 6. ročník všech oborů. Nicméně ho lze zapsat bez prerekvizit, korekvizit pro všechny ročníky. Výuka probíhá formou seminářů (3 semináře po 3 hodinách), na společném pracovišti biomedicínského inženýrství FBMI a 1.LF, jejichž termíny a čas jsou s předstihem zveřejněny v SISu. Semináře jsou doplněny o praktickou část. Často se jedná o moderní metody, které jsou stále ve fázi výzkumu či klinického ověřování. V rámci praktické části výuky mají studenti možnost diskutovat s experty, kteří se podílejí na vývoji nových diagnostických zařízení čí vývoji nových nekonvenčních diagnostických metod. Podmínka k zápočtu je účast na seminářích a vytvoření článku na WikiSkripta. Semináře jsou zajímavé a přínosné. Předmět je nenáročný a mohu ho doporučit.