Průvodce:Praktický kurz histologie a embryologie (1. LF UK)

Z WikiSkript

Praktický kurz histologie a embryologie
B01346
Garant MUDr. Richard Becke
Kredity 4
Web Ústav histologie a embryologie 1. LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 45
Kapacita 50
Způsob ukončení zápočet za docházku

Demonstrování při praktických cvičeních z obecné a speciální histologie a obecné embryologie. Do kursu se student zapisuje osobně v den stanovený na webových stránkách ústavu. Do SIS je dopsán na konci akademického roku při udělení zápočtů za oba semestry najednou.

CAVE!!! Právo demonstrovat mají jen studenti s doporučením od svého kroužkového vyučujícího

Jedná se o jedna praktická cvičení týdně, student demonstruje na stejných praktických cvičeních u stejného vyučujícího celý akademický rok, povolené jsou dvě absence za semestr. Výběr dne, kdy chce student demonstrovat probíhá systémem "kdo dřív přijde, ten dřív mele", takže doporučuji, v den zápisu na předmět být na Ústavu histologie a embryologie, co nejdříve a mít s sebou vytištěný rozvrh hodin.

Za každá absolvovaná praktická cvičení dostává student 50Kč (účelové stipendium).