Průvodce:Praktický kurz topografické anatomie 2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Praktický kurz topografické anatomie 2
B01197
Garant doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Kredity 5
Web Anatomický ústav
SIS informace v SISu
Počet hodin 32
Způsob ukončení zápočet na základě demonstrování na všech pitvách dané skupiny


Jedná se o demonstrování na letních pitevních cvičeních prvních ročníků – dostanete přidělen jeden kroužek, kterému budete na všech osmi pitevních cvičení vykládat potřebné informace a pomáhat s pitváním. Předmět nelze zapsat přes SIS, je nutné sledovat na začátku letního semestru, popřípadě v průběhu zimního zkouškového období stránky anatomického ústavu, kde se objeví pozvánka na úvodní setkání demonstrátorů, na které je nutné se přihlásit předem buď osobně nebo emailem na sekretariátu ústavu. V daný den se všichni potenciální zájemci dostaví na anatomický ústav a píše se se vstupní test (obdoba předzkouškového anatomického testu - třicet otázek). Podle výsledků testů se udělá pořadí uchazečů a asi 80 nejúspěšnějších se rozdělí do jednotlivých turnusů (A-D). Do záhlaví testu napíšete kromě jména, kruhu, známky z anatomie i preferenci turnusu, ke které bude přihlédnuto. Předmět pak bude všem vybraným dodatečně zapsán do SISu a na studijním oddělení si ho necháte potvrdit do indexu.

Pokud jste byli vybrání, sejdete se první den vašeho turnusu ve 14.00 na anatomickém ústavu s vedoucím vašeho turnusu a všichni demonstrátoři se rozdělí k jednotlivým kroužkům. Pak proběhne stručná přednáška vedoucího turnusu, co je daný den potřeba udělat a ve 14.30 už jako obvykle začíná přednáška pro všechny včetně prváků ve Velké posluchárně anatomického ústavu. Další dny se demontrátoři schází ve 14.15. Po přednášce následuje přesun na pitevnu, kde lektor svým demonstátorům zadá konkrétní úkoly. Končí se v 17.45.

Zápočet vám udělí vedoucí vašeho turnusu po skončení posledního pitevního cvičení.

Předmět lze zapsat kdykoliv po absolvování zkoušky z anatomie, bez ohledu na známku, kterou jste ze zkoušky měli. Lze ho zapsat i opakovaně.