Průvodce:Primární drogová prevence (1. LF UK)

Z WikiSkript

Primární drogová prevence -
B01908
Garant Mgr. et Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. et Ph.D.
Kredity 2
Web Klinika adiktologie 1.LF UK
SIS Informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 35
Způsob ukončení zápočet za docházku


Tento předmět se vyučuje v ZS na Adiktologii (výuka probíhá v seminární místnosti v budově UVI (1.patro), kde je pro studenty povinný a zakončený zkouškou. Nikoliv však pro nás mediky, absence mohla být snad až 30%. Výuka Vás bude pravděpodobně místy převelice nudit, jde spíše o zamyšlení se nad principy, jak drogám předcházet, jaké jsou druhy prevence a jaké jsou vaše návrhy na zlepšení. Každopádně je předmět docela interaktivní, zpracováváte ve skupinách různé úkoly a pak i samostatně malou prezentaci. Já jsem předmět pojala jako příjemné se zamyšlení a odpočinutí si od ostatních informacemi přecpaných předmětů. Jednotlivé semináře mají délku 3 hodiny (v půlce je přestávka).