Průvodce:Psychologická propedeutika (LF HK)

From WikiSkripta

Základy psychosomatické medicíny a komunikace s pacientem
FV10085
Garant

MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D., Ph.D.
Kredity ZS 1
Web Ústav sociálního lékařství LF HK
SIS Informace v SISu
Počet hodin ZS 14
Způsob ukončení zkouška

V tomto předmětu se během zimního semestru druhého ročníku zaměříte čistě na komunikaci a přístupu k pacientovi v různých situacích.

Výuka[edit | edit source]

Dohromady se jedná o 10 seminářů, které probíhají v podstatě ve formě diskuze. Prvních 5 seminářů se koná v hlavní budově LF, zbylých 5 pak na Psychiatrické klinice v areálu fakultní nemocnice. Na každý seminář bývá jiný vyučující, hodiny bývají zábavné a na klinice se poprvé za své studium potkáte s pacienty.

Zápočet[edit | edit source]

Uděluje se za docházku na semináře a to alespoň 80%. V opačném případě je vyžadováno vypracování eseje na zadané téma.

Zkouška[edit | edit source]

Probíhá formou písemného testu, v rozsahu asi 8 stran, na posledním semináři na Psychiatrické klinice. K úspěšnému složení stačí mít přečtené prezentace dostupné na Moodlu.