Průvodce:Psychoterapie 1,2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Psychoterapie 1, 2
B00085, B00393
Garant doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Ph.D.
Kredity 4
Web Ústav humanitních studií v lékařství
SIS Informace v SISu
Počet hodin 60
Kapacita 30
Způsob ukončení zápočet za aktivní účast


Psychoterapie 1,2 je dvousemestrální VPl. Výuka probíhala v cca 2,5 hod setkání, které bylo 4krát za semestr. Výuka probíhala v areálu Psychiatrické kliniky, v knihovně (1. patro). Vycházelo to tedy vždy asi jednou za měsíc. Pokud si ale někdo zapsal VP jen kvůli kreditům a moc ho to nezajímá, je možno se s panem docentem domluvit. Zápočet je udělen za aktivní účast.