Průvodce:Religionistický seminář 1, 2 (1. LF UK)

From WikiSkripta

Religionistický seminář 1, 2
B00728
Garant prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D.
Kredity 2 ZS, 3 LS
Web Ústav humanitních studií v lékařství
SIS informace v SISu
Počet hodin 60
Kapacita 60
Způsob ukončení zápočet za aktivitu a docházku

Religionistický seminář 1, 2 je dvousemestrální volitelný předmět. Výuka probíhala v cca 1,5 hod setkání jednou týdně. Semináře se konají v úterky v Ústavu biochemie a experimentální onkologie, U Nemocnice 5, ve velké posluchárně (mezipatro), čas dle rozvrhu (16.00-17.30). Přednášky byly většinou zajímavé, každý týden se probíralo jedno světové náboženství či téma dle rozvrhu v SISu. Aktivnější studenti se můžou zapojit do diskuse. Pokud tam někdo vyloženě jde jen kvůli kreditům, nebyl problém sedět vzadu a připravovat se na jiné předměty. Nesmělo se však moc rušit, na to byl přednášející dost háklivý a někdy kvůli tomu i prodlužoval hodinu se zdůvodněním, že kvůli šumu nestihl probrat všechno, co chtěl. Jinak žádný problém. A když se člověk zaposlouchal, bylo to i fajn. Zápočet je udělen za seminární práci v rozsahu 3-5 stran. Za výuku je zodpovědný pan Mgr. Stanislav Žák, Ph.D.(kontakt).