Průvodce:Spánková medicína 1,2 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Spánková medicína 1,2
B00819
Garant prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Kredity ZS 1, LS 2
SIS informace v SISu
Počet hodin 30
Kapacita 20
Způsob ukončení zápočet za docházku

Spánková medicína 1,2 je dvousemestrální VP. Semináře probíhají každý týden ve čtvrtek odpoledne 1–1,5 hod. Výuka probíhala v Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze v přízemí v posluchárně (místo). V letním semestru se byla třikrát navštívit spánková laboratoř. Povoleny byly 3 absence za semestr - tohle se dost hlídalo. Předmět to byl zajímavý, určitě prohloubil znalosti nejen pro studenty, kteří by se v budoucnu chtěli věnovat neurologii. Každou hodinu se střídal jiný přednášející. Byl čas i na diskuzi. Zápočet je udělen za docházku.