Průvodce:Stipendia (1. LF UK)

Z WikiSkript

Fakulta nabízí hned několik forem finanční podpory pro studenty – stipendia.

Webovou aplikaci pro stipendia přidělovaná na Univerzitě Karlově najdete zde. Před vstupem do aplikace je nutné znát své osobní identifikační číslo a heslo evidované v Centrální autentizační službě (CAS) UK.

Stipendia jsou přiznávána a vyplácena zpětně.

Stipendium na podporu ubytování[upravit | editovat zdroj]

 • Mohou o něj zažádat všichni studenti prezenčního studia, ti s trvalým pobytem v Praze ho dostávají ve snížené míře.
 • Elektronické žádosti se podávají většinou na konci října (přesné termíny jsou vždy na webu fakulty).
 • Pokud vám bude stipendium přiznáno, dostanete ho vyplacené zpětně jednou za tři měsíce (tzn. v prosinci za říjen, listopad a prosinec).
 • Výše měsíčního příspěvku bývá pro mimopražské kolem 570 korun, pro pražské pak kolem 280 korun.
 • Žádost o ubytovací stipendium podáváte pouze na začátku akademického roku, pak vám stipendium chodí automaticky. S novým akademickým rokem musíte podat novou žádost.

Stipendium za vynikající studijní výsledky (prospěchové stipendium)[upravit | editovat zdroj]

 • Přiznává se zpětně ze předchozí úsek studia, tedy za skončený ročník – a to na základě studijního průměru.
 • Podmínky pro dosažení tohoto stipendia i jeho výši stanovuje vnitřní předpis fakulty, který schvaluje děkan a akademický senát.
 • Bývá přiznáváno omezenému počtu studentů, většinou 10 % nejlepších studentů fakulty napříč obory. Hraniční studijní průměr pro výplatu stipendia je obvykle 1,2.
 • Abyste dosáhli požadovaného studijního průměru, musíte udělat všechny zkoušky a klasifikované zápočty v ročníku napoprvé – většinu z nich „za jedna“, výjimečně „za dvě“.
 • Výše stipendia se většinou pohybuje kolem 10 000 korun za rok a je odstupňována podle dosaženého průměru. Vypláceno je zpětně – např. stipendium za první ročník dostanete až ve druhém ročníku v prosinci.
 • O stipendium nemusíte nijak žádat. Pokud dosáhnete požadovaného studijního průměru, stačí jen, abyste na studijní oddělení přinesli ke kontrole index. Hlídejte si ale, kdy jsou stipendia vypsána.

Účelové stipendium[upravit | editovat zdroj]

 • Užívá se jako speciální odměna – např. za pomoc při akcích organizovaných fakultou (Den otevřených dveří, Jednička na zkoušku apod.), za práci pro fakultní projekty (WikiSkripta apod.) nebo za pomoc při výuce mladších studentů (demonstrování na anatomických pitvách apod.).
 • Jedná se o jednorázovou finanční odměnu.

Sociální stipendium[upravit | editovat zdroj]

 • Pokud chcete žádat o toto stipendium, musíte mít potvrzení, že příjmy společné domácnosti, ve které žijete, nepřesahují 1,5násobek životního minima. Přineste si tedy doklad od orgánu státní sociální podpory.
 • Žádosti se podávají většinou od poloviny října přibližně následujících 30 dní.
 • Pokud vám bude stipendium přiznáno, dostanete ho vyplacené zpětně jednou za tři měsíce (v prosinci za říjen, listopad a prosinec).
 • Pokud se během studia vaše sociální situace změní a už nebudete mít na toto stipendium nárok, musíte to neprodleně oznámit.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]