Průvodce:Stipendia (3. LF UK)

Z WikiSkript

Studentů pregraduálního studia se týkají dva druhy stipendií:

Účelové stipendium[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o stipendium, které může být přiznáno studentovi

  1. jako mimořádné stipendium za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, sportovní, umělecké, nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan;
  2. v případě tíživé sociální situace studenta; podmínky pro přiznání tohoto stipendia vyhlašuje po vyjádření akademického senátu UK vždy na určité období rektor – tyto podmínky jsou jednotné pro všechny studenty univerzity;
  3. na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území ČR nebo v zahraničí; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví děkan;
  4. v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologiích nebo na mezinárodní spolupráci a dalších; podmínky pro přiznání tohoto stipendia a jeho výši stanoví v souladu se stipendijním řádem fakulty děkan.

Žádosti o účelové stipendium se podávají prostřednictvím Studijního oddělení děkanovi fakulty. Každá žádost se posuzuje individuálně a k udělení stipendia se vyjadřuje Kolegium děkana, jehož se účastní zástupce studentské komory Akademického senátu fakulty.

Stipendium za vynikající studijní výsledky[upravit | editovat zdroj]

Studenti zapsaní v prvém ročníku nemají na tento typ stipendia nárok. Toto stipendium se přiznává alespoň 10 % studentů magisterských i bakalářských oborů fakulty studujících ve druhém a dalším ročníku, pokud získali minimálně 60 kreditů v předcházejícím ročníku studia. Jedná se tedy vždy o 10 % nejlepších studentů v ročníku. O tom, zda bude toto stipendium v daném akademickém roce vypláceno, rozhodne po vyjádření akademického senátu fakulty děkan, který v případě vyplácení stanoví po vyjádření akademického senátu fakulty výši stipendia.

O toto stipendium se žádá vždy při zápisu do dalšího ročníku, kdy si na Studijním oddělení vyzvednete formulář, který vyplníte (včetně bankovního spojení!) a odevzdáte referentce.

Stipendium na podporu ubytování[upravit | editovat zdroj]

O stipendium na podporu ubytování se žádá přes internet.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]