Průvodce:Tělesná výchova 5-10 (1. LF UK)

Z WikiSkript

Tělesná výchova 5–10
B00507, B01238, B02109
Garant PaedDr. Josef Marcoň
Kredity 2 (ZS i LS)
Web Ústav tělesné výchovy
SIS informace v SISuinformace v SISuinformace v SISu
Počet hodin 60
Kapacita 120
Způsob ukončení zápočet za docházku

Tento voliteľný predmet naväzuje na telesnú výchovu v prvých dvoch rokoch. Máte na výbere z viacerých predmetov, ktoré nájdete na stránkach ústavu. Výuka je viac uvoľnená, veď tam chodia iba ľudia, čo to chcú. Odmena 1 kredit je zanedbateľná.